Vai a sottomenu e altri contenuti

Sportello linguistico

Sos isportellos linguìsticos

Sos isportellos linguìsticos territoriales (connotos comente Ufìtzios de sa Limba Sarda) naschent pro more de sa lege natzionale 482/1999 e de su D.P.R. 345 de su 2 de maju de su 2001. Sa funtzione de custos isportellos est sa de assegurare sa presèntzia in totue de operadores cumpetentes chi potzant fàghere promotzione a sa limba sarda dende·li visibilidade in intro de sas amministratziones pùblicas e de sos logos in ue s'agatant.Custos ufìtzios los ant ativados in belle totus sas realidades sardas. Barantases Comunes de sa Sardigna tzentrale oe òperant suta sa ghia de sa Provìntzia de Nùgoro chi, in calidade de Ente capofila, faghet de coordinadore de sas atividades.

Ite sunt e a ite serbint

Sa funtzione primària de sos isportellos linguìsticos est de fàghere promotzione de sa limba, e pro fàghere custu tocat in antis de totu chi s'ufìtziu siat visìbile e bene cullegadu cun totu sos ufìtzios de s'ente in ue òperat. Chie ànimat s'ufìtziu est s'operadore, chi in antis de totu devet connòschere bene sa limba faeddada e sas normas de sa limba iscrita. In prus devet tènnere finas sa capatzidade de cumprèndere sas chi podent èssere sas atziones de polìtica linguìstica prus adatas in su territòriu. Est importante a ischire tratare cun sa gente, pro traballare paris cun sos àteros dipendentes e organismos chi si ocupant de promotzione de sa limba. A s'urtimata, s'operadore de un'ufìtziu de sa limba sarda est sa madrighe chi agiuat su territòriu a cumprèndere chi sa limba sarda si podet impreare in cale si siat cuntestu.

Link di riferimento

http://barbagiadeollolai.blogspot.it/

Documenti allegati

Documenti allegati
Titolo  Formato Peso
Fiaba 'Su Sorighe a Otzeras' Formato pdf 249 kb
Gavoi Carrasegare Formato pdf 391 kb
Richiesta laboratori Isola delle Storie Formato pdf 340 kb
Ite Mandigamus Formato pdf 728 kb
Limba e Tenore Formato pdf 698 kb
Su messòngiu Ortzai Formato pdf 681 kb
Sa Carena Formato pdf 401 kb
Sos pòddighes Formato pdf 181 kb
Su contu animadu de Babbu Nadale e de s'istria berrita Formato pdf 528 kb
Su trenu Formato pdf 982 kb
Su contu animadu de Babbu Nadale e de s'istria berrita Formato pptx 385 kb
RAS racoolta monografie lingua sarda Formato pdf 208 kb
Campu Natura -Aventura Formato pdf 37 kb
torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto